Angaben gemäß § 5 TMG

itcv Gesell­schaft mit beschränk­ter Haftung
Solms­str. 71
60486 Frankfurt

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­ter Geschäfts­füh­rer: Jür­gen Voskuhl

Kontakt:
Tele­fon: +49.69.24742919–0
Tele­fax: +49.69.24742919–9
E‑Mail: info@​itcv-​software.​com
Registereintrag:

Regis­ter­ge­richt: Frank­furt am Main
Regis­ter­num­mer: HRB 98502

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gem. § 27a UStG: DE 813 371 906